E-ovrhe

| Administrator

Card Image

Jedan od novijih modula u našoj ponudi je modul za automatizaciju izrade e-ovrha. Radi se o kombinaciji modula za naše aplikacije Axiom Memento, Axiom Exto i Axiom Ventus i "cloud" modula koji olakšavaju život svima koji izrađuju veći broj prijedloga za e-ovrhu.

Uz modul za automatizaciju izrade prijedloga za e-ovrhu isporučujemo i Axiom e-signer - naše rješenje za brzo (masovno ili pojedinačno) potpisivanje dokumenata kvalificiranim elektroničkim potpisom.