Portal za korisnike

| Administrator

Card Image

Tijekom 2021. godine implementirali smo prvu verziju portala za korisnike koji omogućava korisnicima-građanima uvid u svoje račune i uplate te davanje privole za primanje računa putem e-maila.

Od tada je portal implementiran u više komunalnih poduzeća i dalje je unapređivan, poštujući specifičnosti implementacija.

Portal se može koristiti na uređajima s ekranom svih formata, od prijenosnih računala, do tableta i pametnih telefona.