Axiom d.o.o. za razvoj i primjenu informacijskih tehnologija

Sjedište: Bana Josipa Jelačića 22b, 40000 Čakovec

Matični broj: 1624121
OIB: 07795389714
Žiro račun: 2484008-1101169303
IBAN: HR0424840081101169303
RBA d.d. Zagreb, SWIFT:RZBHHR2X

Godina osnivanja: 2002.
Trgovački sud u Varaždinu Tr-02/602-3, MBS:070060423
Temeljni kapital: 400.000,00 kn.

Osnivači: Jerko Spahija, Damir Kolmanić, Denis Kolman.
Tvrtka je u 100-postotnom hrvatskom vlasništvu.

Uprava: Damir Kolmanić, dipl. ing. - predsjednik i Denis Kolman, dipl. ing. - član