Dizajn


Plakat se dizajnira u dogovoru s naručiteljem, a može sadržavati avionsku fotografiju groblja, plan groblja, numerirani plan grobnih mjesta, tekst o povijesti groblja na više stranih jezika, fotografije s motivima groblja i drugo.

Standardne dimenzije panoa su 1600 x 2100mm, a plakata 1500 x 1000mm.

Cijena uključuje

  • dizajniranje plakata
  • ispis plakata
  • zaštitnu plastifikaciju plakata
  • kaširanje plakata na panel ploču
  • plastificirani aluminijski okvir s nosačem
  • čelično ojačanje nosača
  • pribor za montažu panoa
  • dostavu na lokaciju naručitelja

QR kod

Korisno je na info panou otisnuti i QR kod tražilice pokojnika za mobilne uređaje.

Primjeri