Projekti


Nabava opreme i softvera za izradu ortofoto snimaka i digitalnog modela reljefa


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.